Nyheder

11 måneder siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt
Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

BrainAware Simon Bendfeldt

Forløbet i veteranhuset

Indholdet af forløbet, metode og tilgang medtænker, at veteraner har en særlige historik og erfaringsgrundlag.

Med afsæt heri indgår der elementer som:

  • Løbende individuel coaching, der har fokus på at opbygge og styrke personlige ressourcer til at fastholde mentalt overskud og handlekraft
  • Individuel sparring og afdækning af kompetencer og muligheder i forhold til den fremtidige rolle på arbejdsmarkedet
  • Workshops med fokus på tilegnelse af konkrete værktøjer til at komme i retning af en menings- og værdifuld tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Fastlæggelse af en plan frem mod et ønsket beskæftigelsesmål – om det så er rettet direkte mod et arbejde, går igennem uddannelse eller andre forberedende foranstaltninger

 

Forløbet skaber endvidere ramme for, at der kan dannes støttende netværk mellem veteraner i Østjylland – både i en professionel og social sammenhæng. Veteranhuset er lokalforankret i Aarhus, som ligger langt fra militærgarnisoner med tilhørende sociale netværk.

Er den enkelte veteran i forbindelse med beskæftigelsessystemet, vil det være muligt at Veteranhuset fungerer som en aktiv del af den indsats, som jobcenteret varetager. Veteranhuset indgår desuden gerne i sparring og bistår veteranen i at manøvrere igennem beskæftigelsessystemets muligheder.

Viser det sig under forløbet, at der er behov for at iværksætte andre tiltag som f.eks. praktikker, arbejdsprøvninger, sociale foranstaltninger eller behandling, bistår Veteranhuset også gerne i at få igangsat disse, og i øvrigt hjælper med til at få gennemført de relevante tiltag.
Veteranen vil endvidere opleve, at forløbet udgør et fundament, hvor der er mulighed for en tæt og løbende kontakt, og hvor den enkelte får stor støtte til at håndtere de udfordringer, der allerede er til stede og evt. opstår i løbet af perioden.

Varighed

Forløbets varighed og indhold sammensættes efter veteranens behov og forudsætninger. Gerne i samarbejde med det jobcenter, som veteranen har forbindelse til. Forløbets tidsmæssige ramme fastsættes ved opstart og evt. justeres undervejs. Giver et kortere forløb mening, tilrettelægges det fra opstarten eller i løbet af forløbet. Står den enkelte i en situation, hvor der er behov for at bruge Veteranhusets muligheder i en længere periode, kan dette også være en mulighed.

 

Klik her og ring til mig nu