Nyheder

4 måneder siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt
I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår 🌟 ... Vis mereSkjul
Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

BrainAware Simon Bendfeldt

Tilmelding og deltagelse

Den enkelte veteran kan henvises til projektet igennem sit jobcenter eller anden myndighed. Det er dog muligt at deltage i projektet uafhængigt af forsørgelsesgrundlag såfremt den enkelte veteran kan profitere af projektets indhold. Tilrettelæggelse af den enkelte veterans forløb sker på baggrund af drøftelser mellem Veteranhuset, den enkelte veteran og den henvisensde myndighed. 

Uanset situation opfordres den enkelte veteran, myndighed eller anden dog til at kontakte Veterannuset for at høre om muligheder for deltagelse.  Finansiering af projektet sker i udgangspunktet af det offentlige. Alternativ finansiering kan komme på tale såfremt den enkelte veteran opfylder konkrete betingelser. Den enkelte opfordres derfor til at kontakte mig for at høre mere om mulighederne.

Det er vigtigt, at en veteran kan få del i projektets tilbud uafhængigt af forsørgelsesgrundlag eller situation i øvrigt.

Veteranen kan således være:

Modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller dagpenge og har brug for afklaring af sin fremtidige situation på arbejdsmarkedet og/eller i livet generelt

  • Modtager førtidspension med ønske om at opnå en meningsfuld forbindelse til arbejdsmarkedet, hvor den enkelte veteran kan anvende sine kompetencer
  • I en ansættelse hos en privat eller offentlig virksomhed, og oplever problemstillinger ved at finde sig til rette efter at have været udsendt
  • I gang med et uddannelsesforløb og oplever problemstillinger ved at finde mål og retning i livet efter udsendelse som soldat
  • Står udenfor alle systemer og ønsker at komme ind på en mere hensigtsmæssig og ressourcefuld kurs i tilværelsen

N.B. Tidspunkt for udsendelse er ikke afgørende, og den enkelte veteran kan således sagtens være veteran fra Balkan i 90’erne eller være kommet hjem fra Afghanistan for en måned siden.

 

Ring 27 82 40 80 eller sb@brainaware.dk

Klik her og ring til mig nu