Nyheder

Byg dine egne drømme. Ellers vil andre hyre dig til at bygge deres.

Der er naturligvis ikke noget galt med at bygge med på andres drømme, men vi bør også have vores egne.
Om de så handler om at skabe en god familie, opføre os moralsk godt, et rigt fritidsliv, en rolig hverdag, alenetid, gode venner, en karriere, have en god økonomi, være selvstændig, rejse meget etc. Kernen er at vi bør gøre os klart, hvad det er for drømme vi selv har og gøre, hvad der skal til for at realisere dem.
Gør vi ikke det, ender vi let med at være gnavne og mavesure.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre på.
Giv mig styrke til at ændre på de ting jeg kan
og visdom til at se forskellen.

Arbejd i den retning, og jeg er overbevist om at det vil gøre dig godt. Nøglen er visdom, der kommer ud af dannelse og læring.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Alt for mange siger, at de er skabt af de steder de har været og ting de har oplevet. De burde i stedet sige, at de er skabt af den måde de vælger at afslutte tingene på.
Tænk lige en gang over betydningen af dette ændrede mentale perspektiv. Er vi blot et produkt af tilfældigheder eller er vi medskaber?
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Når jeg hører nogen sukke, at livet er hårdt, fristes jeg til at spørge: sammenlignet med hvad?
Storm P. sagde noget i den retning, og retter derved opmærksomheden mod at vi ofte siger noget der ikke er gennemtænkt eller står for en nærmere prøvelse.
Vores mentale tilstand er i vid udstrækning styret af det vi siger til os selv - om os selv og den situation vi står i. Mange af os kan vinde meget ved at være mere selvkritiske i de negative udsagn vi slynger om os med.
Vi bør meget aktivt gå ind i, hvilke narrativer vi har om os selv og det liv vi lever. Dels har det den virkning, at vi er mere bevidste om, hvad vi aktiverer hos andre. Dels - og vigtigst - at vores narrativ er med til at bestemme hvordan vi har det.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

1 måned siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt

BrainAware v/Simon Bendfeldts coverbillede ... Vis mereSkjul

Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

BrainAware Simon Bendfeldt

Udfordringer eller ramt af livets barskere sider?

 

Livet kan være en svær størrelse og skal vi med succes håndtere det, skal vi bruge strategier, have værktøjer og være i stand til at sætte handling bag. Målet for mit professionelle virke som coach er at bidrage med at skabe betingelser for at mennesker og organisationer kan lykkes med deres visioner.

 

Succes handler ikke blot om at sætte de rette mål men det handler i lige så høj grad om at være i stand til løbende at tilpasse sig. Det kræver et tankesæt og et mentalt beredskab, som gør det muligt. I særlig grad hvis vi er under betydelig pres og er ramt af stress, depression, angst, PTSD, dybere livskriser, sygdom eller fysiske skader. Her har mit fokus i høj grad været i mit professionelle virke som coach og foredragsholder.

 

Vejen frem til mit virke de sidste godt 10 år har bestemt ikke været forudsigelig. Da jeg var 20 år gammel sprang en landmine ca. 40 cm fra mit ansigt og har på sigt gjort mig blind. Dengang var jeg en krasbørstig soldat - synes jeg selv. Uden vedvarende tilpasninger og navigation i muligheder og begrænsninger havde jeg aldrig stået her. Læs mere om min baggrund her.

 

“Start med at gøre det nødvendige, gør derpå det mulige og pludselig gør du det umulige” (F.A.)


JEG ER OPTAGET AF FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING.

 

Særligt har jeg fokus på Verdensmål 3 og mere specifikt 3.4 hvor der er fokus på mental sundhed og trivsel.

 

BrainAware Simon Bendfeldt Verdensmål     BrainAware Simon Bendfeldt Verdensmål

 

Ligeledes har jeg også fokus på Verdensmål 8 og mere specifikt delmålene 8.5 og 8.8, hvor der er opmærksomhed på at skabe gode betingelser for arbejdsglæde og et styrket arbejdsmiljø.

 

BrainAware Simon Bendfeldt Verdensmål     BrainAware Simon Bendfeldt Verdensmål     BrainAware Simon Bendfeldt Verdensmål

 


Jeg er en del af Code of Care i Hedensted kommune.

 

Her er fokus at skaffe udsatte borgere adgang til arbejdsmarkedet.

 

BrainAware Simon Bendfeldt Code of Care

Ring (+45) 27824080 eller skriv sb@brainaware.dk

BrainAware - Hjernebaseret coaching og foredrag

Klik her og ring til mig nu