Nyheder

Ønsker du noget var anderledes? Lav det om. Kan du ikke det, så bør du i stedet ændre din indstilling til det.

Der er masser af ting vi ikke kan gøre noget som helst ved. Personligt kender jeg i hvert fald til at mangle et syn, og jeg møder mange andre med tilstande og oplevelser, der også er uden for deres rækkevidde. Det kan være svært at være i, men der er også noget vi kan gøre. Nemlig arbejde aktivt med, hvordan vi forholder os til det vi ikke kan gøre noget ved.

Der ligger en potentiel frigørende kraft i dette arbejde og resultaterne er bestemt til at få øje på.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Interview med mig - Om at miste synet og livet som blind 🚶‍♂️ ... Vis mereSkjul

Se på Facebook

En bedre indikator på succes end det perfekte afsæt er evnen til at foretage permanente efterjusteringer.

Ofte oplever vi mennesker der arbejder ihærdigt på at skabe et optimal afsæt og bruger enorm lang tid på det - alt i mens andre drøner derudaf.

Virkeligheden er at ganske få planer udføres præcist som de var tænkt.

Jo mere kompleks situationen er, jo mindre skal der foreligge en minutiøs plan. Men når kompleksiteten stiger er det i stedet afgørende at være parat til at foretage efterjusteringer og derigennem optimere og komme i retning af et ønsket mål.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Se stort på om en kalder dig et æsel. Siger flere at du er et, så begynd at gå med saddel.

“Jeg er den jeg er, og det er bare sådan. Det må andre leve med” - hører jeg ind i mellem.

Der er en frigørende kraft i at se stort på, hvad andre tænker om os. På den anden side er det ikke særligt hensigtsmæssigt endsige karrierefremmende, hvis vi skejer for meget ud. Mennesket har altid skullet indgå i et utal af relationer og vores evne til at overleve og opnå succes i livet er hængt op på evnen til at indgå i sociale sammenhænge. Sådan var det, da vi var i små grupper af 80-100 mennesker, men sådan er det også i dag, hvor vi agerer i en langt mere kompleks verden.

Forstår vi hvordan hjernen reagerer i interaktionen med andre, kan vi optimere på mulighederne for at lykkes.

Læs om de elementer vi reagerer enten positivt eller negativt på her:

brainaware.dk/skarv-modellen-naar-det-handler-om-at-skabe-trivsel-og-haandtere-forandringer/?fbcl...
... Vis mereSkjul

Se på Facebook
Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

BrainAware Simon Bendfeldt

Braincoaching hos BrainAware – Next Generation Coaching

 Braincoaching hos BrainAware er din vej til bedre resultater.

 

Vi kalder vores coaching Next Generation Coaching fordi vores metoder og tilgang er funderet i solid og nyeste forskning samt massiv teoretisk og praktisk erfaring fra eksisterende tilgange. Braincoaching hos BrainAware sigter til at udnytte vores viden om, hvad der forbedrer menneskers evne til at anvende deres hjernes ressourcer optimalt. Vi oplever derved, at vores klienter opnår hurtigere og bedre resultater i forhold til deres mål.

 

Vi har en forsknings- og erfaringsbaseret viden om, hvilke metoder og spørgsmål der virker, og hvilken tilstand der skaber størst engagement og handlekraft. Samt hvordan denne tilstand kan anvendes til at skabe varige og dybe forandringer hos mennesker og organisationer.

Eksempel  med coaching af stress og psykisk pres
Når hjerner stresses eller er under psykisk pres har det store konsekvenser for din evne til at forholde dig til det, som sker omkring dig. Det bliver vanskeligere for dig at udnytte dine mentale ressourcer.

Når vi skal tage gode beslutninger og løse problemer er en region i hjernen, som hedder det præfrontale cortex, helt afgørende. Dette område har stærkt begrænsede ressourcer, og ved stress og psykisk pres bliver disse ressourcer yderligere reduceret fordi det såkaldte limbiske system optager hjernekapaciteten.

Stress og psykisk pres reducerer evnen til at lære, forstå, huske, koncentrere sig og styre følelser. Afgørende parametre for at vi yder en god indsats på vores arbejde eller derhjemme.

 

I en coaching med fokus på at nedbringe stressfulde tilstande arbejder vi blandt andet med at give fokuspersonen redskaber til at opnå mental kontrol over sine følelsesmæssige automatreaktioner.

Ved anvendelse af udvalgte metoder og spørgsmål aktiverer vi områder i hjernen, som styrer vores beslutningsprocesser og bevidste interaktion med omverden. I et stresscoaching forløb sikrer en hjernebaseret tilgang til coaching, at fokuspersonen hurtigt genvinder ressourcer, præstationsevne og overskud.

braincoaching

Klik her og ring til mig nu