Nyheder

5 dage siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt

BrainAware v/Simon Bendfeldts coverbillede ... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Gør dig klart, hvor du vil sejle hen. Ellers er ingen vind favorabel.
Har du afstukket en kurs og sat dig ind i ruten? Er der nogle skær på vejen, du skal være særlig opmærksom på? Har du proviant nok med og er dine sømandskundskaber i orden til sejladsen?
Det er de færreste der af ren tilfældighed ender det helt rigtige sted, og har vi ikke allerede tænkt ovenstående igennem, vil det - sagt på jysk - nok ikke skade at komme i gang.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Når forandringens vinde blæser bygger nogle læhegn mens andre opstiller vindmøller.
Nogle gange er det en nærmest umulig opgave at kæmpe mod vinden, og det eneste det fører til at bygge læhegn er at vi skal bruge uendeligt mange kræfter på at holde dem stående for til sidst at opgive. Forandringer sker hele tiden, og vælger vi i stedet at udnytte forandringens kraft kan vi medvirke til at forme den på en fordelagtig måde i stedet.
Vores tilværelse er på mange måder en blanding af læhegn og vindmøller, og vi kan vinde meget ved at gå til opstillingen mere bevidst og gennemtænkt.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

En bedre indikator på succes end at være i stand til at skabe det perfekte afsæt, er evnen til at foretage løbende justeringer. ... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Start med at gøre det nødvendige. Derpå det mulige og inden længe vil du gøre det umulige. ... Vis mereSkjul

Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

BrainAware Simon Bendfeldt

Braincoaching hos BrainAware – Next Generation Coaching

 Braincoaching hos BrainAware er din vej til bedre resultater.

 

Vi kalder vores coaching Next Generation Coaching fordi vores metoder og tilgang er funderet i solid og nyeste forskning samt massiv teoretisk og praktisk erfaring fra eksisterende tilgange. Braincoaching hos BrainAware sigter til at udnytte vores viden om, hvad der forbedrer menneskers evne til at anvende deres hjernes ressourcer optimalt. Vi oplever derved, at vores klienter opnår hurtigere og bedre resultater i forhold til deres mål.

 

Vi har en forsknings- og erfaringsbaseret viden om, hvilke metoder og spørgsmål der virker, og hvilken tilstand der skaber størst engagement og handlekraft. Samt hvordan denne tilstand kan anvendes til at skabe varige og dybe forandringer hos mennesker og organisationer.

Eksempel  med coaching af stress og psykisk pres
Når hjerner stresses eller er under psykisk pres har det store konsekvenser for din evne til at forholde dig til det, som sker omkring dig. Det bliver vanskeligere for dig at udnytte dine mentale ressourcer.

Når vi skal tage gode beslutninger og løse problemer er en region i hjernen, som hedder det præfrontale cortex, helt afgørende. Dette område har stærkt begrænsede ressourcer, og ved stress og psykisk pres bliver disse ressourcer yderligere reduceret fordi det såkaldte limbiske system optager hjernekapaciteten.

Stress og psykisk pres reducerer evnen til at lære, forstå, huske, koncentrere sig og styre følelser. Afgørende parametre for at vi yder en god indsats på vores arbejde eller derhjemme.

 

I en coaching med fokus på at nedbringe stressfulde tilstande arbejder vi blandt andet med at give fokuspersonen redskaber til at opnå mental kontrol over sine følelsesmæssige automatreaktioner.

Ved anvendelse af udvalgte metoder og spørgsmål aktiverer vi områder i hjernen, som styrer vores beslutningsprocesser og bevidste interaktion med omverden. I et stresscoaching forløb sikrer en hjernebaseret tilgang til coaching, at fokuspersonen hurtigt genvinder ressourcer, præstationsevne og overskud.

braincoaching

Klik her og ring til mig nu