Nyheder

Vores liv er underlagt konstant turbolens.

Vi tænker ofte at opskriften på succes er at ramme rigtigt, planlægge og komme godt fra start. Det er måske nok vigtigt, men en vigtigere indikator på succes er evnen til konstant at foretage justeringer.

Et fly på en rute mellem Billund og New York foretager konstante justeringer for at blive på den rette kurs. Foretages der ikke disse justeringer hele tiden ender flyet ganske enkelt det forkerte sted.

Kroppen ved det allerede. Der sker vedvarende delinger af celler og der sker uafbrudt kopieringsfejl, og cellerne har derfor en indbygget evne til at reparere kopieringsfejlene. Havde vi ikke det ville vi meget hurtigt dø - ja, få timer efter fødslen.

Vores immunsystem fungerer på samme måde. Det skal foretage permanente justeringer for at imødegå vira og bakterier, som immunforsvaret ikke kender på forhånd.

På samme måde er det med parforhold, karriere og vores sociale liv. Det fungerer kun i kraft af vedvarende efterjusteringer.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Uanset hvad nogen må sige, kan ord og ideer ændre verden.

Der er både ord og ideer som har bygget op og revet ned. Hos os selv og igennem verdens historien.

Vi kan starte med at gøre os selv klart, hvilke ord vi anvender til at beskrive vores livssituation og de grundlæggende ideer om muligheder og begrænsninger, der former de valg vi træffer. Måske trænger nogle af dem til korrektion eller justering?
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Står du i et hul, så hold op med at grave.
Med mindre du selvfølgelig er ved at grave ud til en svømmepøl.

Er hullet derimod af mental karakter gælder det om at smide skovlen. Og i øvrigt blive ved med at smide den væk, når den på nærmest overnaturligvis suges ind i hænderne igen.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Udvikling er umulig uden forandring. Den som ikke kan forandre sin indstilling kan ikke udvikle noget som helst.

En synlig udvikling af personlighed eller adfærd går ånd i hånd med en indre transitionsproces. Tager vi ikke det alvorligt ender vi med at fejle gang på gang i forsøgene på at motionere mere, spise bedre, være venligere, være alvorligere, være stærkere eller noget helt andet vi ønsker at opnå.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

En dag skal vi alle dø. Men alle de andre skal vi ikke.

En vigtig påmindelse til alle os, der fra tid til anden kan fortabe os i grublerier, bekymringer og negative tankemønstre.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

BrainAware Simon Bendfeldt

Braincoaching hos BrainAware – Next Generation Coaching

 Braincoaching hos BrainAware er din vej til bedre resultater.

 

Vi kalder vores coaching Next Generation Coaching fordi vores metoder og tilgang er funderet i solid og nyeste forskning samt massiv teoretisk og praktisk erfaring fra eksisterende tilgange. Braincoaching hos BrainAware sigter til at udnytte vores viden om, hvad der forbedrer menneskers evne til at anvende deres hjernes ressourcer optimalt. Vi oplever derved, at vores klienter opnår hurtigere og bedre resultater i forhold til deres mål.

 

Vi har en forsknings- og erfaringsbaseret viden om, hvilke metoder og spørgsmål der virker, og hvilken tilstand der skaber størst engagement og handlekraft. Samt hvordan denne tilstand kan anvendes til at skabe varige og dybe forandringer hos mennesker og organisationer.

Eksempel  med coaching af stress og psykisk pres
Når hjerner stresses eller er under psykisk pres har det store konsekvenser for din evne til at forholde dig til det, som sker omkring dig. Det bliver vanskeligere for dig at udnytte dine mentale ressourcer.

Når vi skal tage gode beslutninger og løse problemer er en region i hjernen, som hedder det præfrontale cortex, helt afgørende. Dette område har stærkt begrænsede ressourcer, og ved stress og psykisk pres bliver disse ressourcer yderligere reduceret fordi det såkaldte limbiske system optager hjernekapaciteten.

Stress og psykisk pres reducerer evnen til at lære, forstå, huske, koncentrere sig og styre følelser. Afgørende parametre for at vi yder en god indsats på vores arbejde eller derhjemme.

 

I en coaching med fokus på at nedbringe stressfulde tilstande arbejder vi blandt andet med at give fokuspersonen redskaber til at opnå mental kontrol over sine følelsesmæssige automatreaktioner.

Ved anvendelse af udvalgte metoder og spørgsmål aktiverer vi områder i hjernen, som styrer vores beslutningsprocesser og bevidste interaktion med omverden. I et stresscoaching forløb sikrer en hjernebaseret tilgang til coaching, at fokuspersonen hurtigt genvinder ressourcer, præstationsevne og overskud.

braincoaching

Klik her og ring til mig nu