Nyheder

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

 

Seneste artikler

>> artikler

Braincoaching hos BrainAware – Next Generation Coaching

 Braincoaching hos BrainAware er din vej til bedre resultater.

 

Vi kalder vores coaching Next Generation Coaching fordi vores metoder og tilgang er funderet i solid og nyeste forskning samt massiv teoretisk og praktisk erfaring fra eksisterende tilgange. Braincoaching hos BrainAware sigter til at udnytte vores viden om, hvad der forbedrer menneskers evne til at anvende deres hjernes ressourcer optimalt. Vi oplever derved, at vores klienter opnår hurtigere og bedre resultater i forhold til deres mål.

 

Vi har en forsknings- og erfaringsbaseret viden om, hvilke metoder og spørgsmål der virker, og hvilken tilstand der skaber størst engagement og handlekraft. Samt hvordan denne tilstand kan anvendes til at skabe varige og dybe forandringer hos mennesker og organisationer.

Eksempel  med coaching af stress og psykisk pres
Når hjerner stresses eller er under psykisk pres har det store konsekvenser for din evne til at forholde dig til det, som sker omkring dig. Det bliver vanskeligere for dig at udnytte dine mentale ressourcer.

Når vi skal tage gode beslutninger og løse problemer er en region i hjernen, som hedder det præfrontale cortex, helt afgørende. Dette område har stærkt begrænsede ressourcer, og ved stress og psykisk pres bliver disse ressourcer yderligere reduceret fordi det såkaldte limbiske system optager hjernekapaciteten.

Stress og psykisk pres reducerer evnen til at lære, forstå, huske, koncentrere sig og styre følelser. Afgørende parametre for at vi yder en god indsats på vores arbejde eller derhjemme.

 

I en coaching med fokus på at nedbringe stressfulde tilstande arbejder vi blandt andet med at give fokuspersonen redskaber til at opnå mental kontrol over sine følelsesmæssige automatreaktioner.

Ved anvendelse af udvalgte metoder og spørgsmål aktiverer vi områder i hjernen, som styrer vores beslutningsprocesser og bevidste interaktion med omverden. I et stresscoaching forløb sikrer en hjernebaseret tilgang til coaching, at fokuspersonen hurtigt genvinder ressourcer, præstationsevne og overskud.

braincoaching

Klik her og ring til os nu