Nyheder

12 måneder siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt
Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

BrainAware Simon Bendfeldt

Foredrag: Skab forandring – udnyt din historie og hjerne

Der er en tæt forbindelse mellem den måde vi forholder os til os selv, den måde vores hjerne reagerer på og de muligheder vi ser i livet. Foredraget sætter fokus på den måde vi forholder os til det som er sket i vores liv, og kobler det med indsigter fra den seneste hjerneforskning. Arbejder vi aktivt med den måde vi ser på vores personlige historie – det vi fortæller os selv og andre om, hvad der er sket – kan vi skabe hjerneprocesser hos os selv, der sætter os i stand til at præsterer bedre og tage gode og kloge beslutninger.

Vidste du f.eks. at uvished behandles som frygt i hjernen? Når der er ting i vores liv, der er meget usikre – om det så er det forhold vi er i, situationen efter en fyring eller sygemelding eller et psykisk dårligt arbejdsmiljø, så aktiverer det områder af hjernen der hindrer os i at tænke klart og klogt samt tage gode og konstruktive beslutninger.

Hen over foredraget sætter jeg blandt andet fokus på:

√   Hvordan din personlige historie influerer på de muligheder du ser

√   Hvordan vores fokus er afgørende for det vi ser

√   Grundlæggende hjerneprocesser når vi er under pres

√   Hvordan vi kan arbejde aktivt med vores personlige historie

√   Hvordan vi kan udnytte hjernens naturlige måde at arbejde på

√   Hvordan vi gør forandring mulig ved at udnytte hjernens måde at arbejde på

Klik her for print-venlig udgave

Ring (+45) 27824080 eller skriv sb@brainaware.dk

Klik her og ring til mig nu