Nyheder

11 måneder siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt
Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

BrainAware Simon Bendfeldt

Seminar: Styr fri af skærerne under forandringer

foredrag forandringerDet kan være vanskeligt at holde kursen, når hverdagen byder på større omvæltninger. Det bliver ikke lettere, hvis forandringsprocessen strækker sig ud over lang tid. Indsigt i hvordan vores hjerner reagerer under forandringer kan dog gøre det langt lettere og mindre udfordrende at komme ikke bare helskindet men også styrket igennem det.

 

Hen over seminariet sætter jeg fokus på:

√   Hvad sker der hos den anden og os selv når forandringerne er over os

√   Konkrete kommunikative og mentale værktøjer til at skabe en opbyggelig kultur og sikre trivslen

√   Tilgang til forandringer som vilkår og mulighed for vækst i hverdagen

Mange ting står så uendeligt meget klarere, når vi forstår hvad der sker, og det giver os mulighed for at agere i forhold hertil. Organisatoriske forandringer bringer f.eks. ofte hjernen i en krisetilstand – og særligt hvis vi ikke oplever at have nævneværdig indflydelse på, hvordan det hele ender. Seminariet sætter fokus på, hvad der sker når vores hjerne er i krise, og hvordan vi kan bruge viden om hjernen til at styrke vores personlige formåen og overskud.

Vidste du f.eks. at uvished behandles som frygt i hjernen? Oplever vi at der er rod i økonomien, vores forhold er truet, fremtidige arbejdssituation er uklar eller fysiske/psykiske helbred kunne være meget bedre sætter det hjernen i alarmberedskab og gør det vanskeligt for os at tænke klart og klogt.

Hen over seminariet sætter jeg også fokus på de sociale faktorer, der påvirker os i mødet med andre mennesker, og hvad det betyder for vores præstationsevne og mentale overskud. I relation hertil får du mulighed for at tilegne dig værktøjer, der kan styrke din evne til at holde skruen i vandet i hverdagen under langvarige forandringsprocesser.

Klik her for print-venlig udgave

Ring (+45) 27824080 eller skriv sb@brainaware.dk

Klik her og ring til mig nu