Nyheder

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

 

Seneste artikler

>> artikler

Ledelsescoaching

 Udvikl dit lederskab og opnå bedre ledelsesresultater.


Samspil i hjernen
Hjernebaseret coaching for ledere handler om at sætte fokus på dit lederskab – med hjernen som sparringspartner.

Vores tilgang til hjernebaseret coaching er systemisk. Det betyder, at vi arbejder med samspillet mellem de forskellige hjerneregioner – godt illustreret af tandhjulene på billedet til venstre. I overført betydning handler det om at vide hvilke tandhjul i hjernen, der skal drejes på, og i hvilken rækkefølge, for at du kan løse dine udfordringer som leder med succes.

Undervejs i coaching forløbet vil vi italesætte og arbejde med vigtige hjerneprocesser, hvordan disse typisk igangsættes og hvilken indflydelse de har på vores beslutningstagning, problemløsning, samspil med andre, motivation samt præstations- og forandringsevne.

Kort sagt arbejder vi med at forbedre den menneskelige præstationsevne ved at optimere de hjernemæssige processer igennem vores coaching.

Hjernen som sparingspartner

I coachingen arbejder vi med, at hjernen bliver din sparringspartner, så du i højere grad forstår hvorfor du gør som du gør, tænker som du tænker og føler som du føler. Du får endvidere redskaber til at kunne agere aktivt på denne viden i forhold til at foretage de nødvendige justeringer i såvel tanke som handling.

Vi er samtidig ydmyge over for opgaven, fordi vi er bevidste om, at vi har med den mest komplekse struktur i det kendte univers. Vi ved, at der er meget forskningen endnu ikke har afdækket. Til gengæld skal det ikke stoppe os i at benytte de indsigter et eksplosivt voksende forskningsområde leverer.

Eksempelvis har hjerneforskningen vist os:

>   Hvorfor det er vigtigt at man får sat hjernen i svingninger og fremkommer med egne svar

>   Hvorfor det er vigtigt at skabe et miljø, hvor hjernen er løsningsfokuseret

>   Hvad der skal til for at forankre læring i langtidshukommelsen

>   Hvorfor hjernen yder modstand mod forandringer

>   Hvordan positiv og negativ feedback påvirker hjernen

>   Hvad der foregår, når vi løser komplekse udfordringer og skal træffe vanskelige beslutninger

>   Hvordan vi kan påvirke hjernen til at forankre nye hensigtsmæssige vaner

>   Hvordan du hurtigere kommer frem til commitment

>   At hjernen påvirkes på samme måde ved fysisk og social smerte

Indsigter i hjernen er også relevant for ledere

Indsigter som er relevante for ledere, der ønsker at udfordre og forbedre sit nuværende lederskab

Hjernebaseret coaching er for mennesker, der arbejder med ledelse i deres personlige og professionelle liv og har behov for at udvikle sig i forhold til konkrete behov som f.eks.:

>   Opstart og gennemførelse af et krævende projekt, sammenlægning eller lignende

>   Udvikling af den nye leders færdigheder og evne til at øve indflydelse

>   Udvikling af ny karriereplan

>   Afklaring og implementering af ny strategi

>   Lederen som forandringsagent

>   Skabe mere balance imellem arbejde og familie

>   Udvikling af lederens evne til at fungere som coach

>   Arbejdspres og stresshåndtering

>   Prioritering af indsatsområder

>   Konflikthåndtering og vanskelige samtaler

>   Overblik og overskud 

>   Optimering af egne og andres ressourcer

>   Personligt lederskab


Du får via egen refleksion, indsigt, udviklende øvelser og værktøjer åbnet op for nye perspektiver. Derudover får du skabt flere handlingsmuligheder til at nå dine mål, så du bedre og hurtigere opnår dét, du ønsker i dit liv – privat og professionelt.

Klik her og ring til os nu