Nyheder

11 måneder siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt
Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

Bo Morthorst Rasmusssen

Print Friendly, PDF & Email

Jeg vil anbefale coach idehistoriker og veteran Simon Bendfeldts kloge bog, der handler om at være i livet, når det er svært. Hvordan vi kan takle den modstand af større eller mindre karakter som vi og vore kære nok alle møder her i livet. Der er mange der har udmærkede bud på det, men det særlige ved denne bog ikke bare hans personlige historie og erfaringer som coach, men det overskud af vise refleksioner, der ikke er nogen opskrift, men lige netop vise i den forstand, at de viser vej til ens egen vej.

“Det er mere at pege i retning af måder at være i livet på, som virker og har virket for mig.”

“Vi er som mennesker både historiefrembragte og historiefrembringende.”

“Det er muligt at forstå værdier som behov.”

“I dag står det mig klart at når jeg får mine værdier indfriet får jeg opfyldt nogle grundlæggende behov.”

Sådanne udsagn begrunder han både teoretisk og ud fra egne erfaringer med at det også har været hjælpsomt for hans klienter.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Klik her og ring til mig nu