Nyheder

2 uger siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt
Puster lidt ud i dag med et par coachinger og administrativt arbejde. I går havde jeg en fremragende dag i selskab med engagerede virksomhedskonsulenter. Der var fokus på, hvad der skal til for at skabe: “Den gode arbejdsplads - for alle”. tak til alle deltagere og ikke mindst Hedensted Golfklub for en god ramme for dagens kursus.Nu lidt mere tid bag skærmen og så venter en spinningcykel :-) ... Vis mereSkjul
Se på Facebook

3 uger siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt
Weekend! En del coachinger og så planlægning til et snarligt kursus har fyldt ugen. Kurset har fokus på at skabe/fastholde et opbyggeligt arbejdsmiljø, sikre trivslen og undgå stress. Nogle af spørgsmålene i ugens coachinger har været: Hvordan håndterer vi en fyring?Hvordan bruger vi vores energi hensigtsmæssig, når der nu ikke er ret meget at tage af? Hvordan fastholder vi glæde og mening, når helbreddet bare slet ikke arter sig? Hvordan tilrettelægges dagene, så den ødelæggende stress hurtigt klinger af igen? Hvad er det bedste at gøre, når vanskelige og decideret truende skyer samler sig forude? Jo, der har såmænd været vigtige emner nok at tage fat på. Nu er det weekend, som forhåbentlig byder på noget godt forårsvejr og ikke mindst solskin :-)Rigtig god weekend til jer alle! ... Vis mereSkjul
Se på Facebook
*Tanketorsk nr. 11*Hjernen har lettere ved at tænke dramatisk end kvantitativt, og det fører os ofte i uføre.Sandsynligheden for at dø af kræft er langt større end i et flystyrt, i terror eller som følge af et lynnedslag. Alligevel har hjernen en tendens til at lade sådanne hændelser have forrang frem for de kedelige statistikker.Jeg kender én, der røg 30 cigaretter hver dag og han blev 105 år. Derfor kan rygning da ikke være så slemt.Jeg kender også én, der aldrig dyrkede motion og han blev ældre end ham løbetossen, der boede nede på hjørnet. Så kom lige endnu en gang og sig at, motion er af afgørende betydning. Nej, hellere et glas rødvin mere, takIkke et ondt ord om et glas rødvin, men vi lader ofte hånt om det vi burde have fokus på fordi frygten for medieoppustede frygteligheder får lov at overskygge det mere jordnære og langt mere sandsynlige.Vi danner os oftest et kort over verden ud fra det vi har lettest ved at komme i tanke om, og det fører os ud i fejlslutninger. Det er naturligvis tåbeligt, da noget ikke er mere virkeligt blot fordi vi lettere kan komme i tanke om det.NB. Tanketorsk, fejlslutninger og selvbedrag er systematiske brud på rationalitet og logisk fornuftig tænkning. ... Vis mereSkjul
Se på Facebook
* Tanketorsk nr. 10 *Hvorfor tilskyndelser let får ærgerlige konsekvenser.I Vietnam vedtog det franske kolonistyre en lov, der gav mulighed for økonomisk gevinst hver gang en rotte blev indleveret. Derved håbede de på at få styr på rotterne. Det førte derimod til at man begyndte at opdrætte rotter.Da dødehavsrullerne blev fundet i 1947 udlovede man en dusør for hvert nyt pergament, der blev indleveret. Det førte til at mange pergamenter blev revet i stykker, så der kunne tjenes flere penge.I Kina gav regeringen penge for indleverede dinosaurknogler. Det førte til at bønder gravede fuldstændigt intakte dinosaurknogler op og slog dem i stykker og scorede masser af penge.Når der udloves attraktive gevinster for en bestemt adfærd tilpasser mennesker sig. Men det har også uheldige konsekvenser, hvis incitamenterne ikke går målrettet efter det rigtige mål.Der findes masser af steder i dette land, hvor politikere, ledere og andre anvender incitamenter, men anvendes de ikke med omtanke går det alt for let galt og ender i strid med intentionen med det hele.NB. Tanketorsk, fejlslutninger og selvbedrag er systematiske brud på rationalitet og logisk fornuftig tænkning. ... Vis mereSkjul
Se på Facebook
* Tanketorsk nr. 9 *Store kontraster får os op af stolen og til lommerne.Kontraster virker på os som fugle på et geværskud. Det gør os øjeblikkeligt opmærksomme.Forskning peger på, at mennesker er villige til at gå mere end 10 minutter efter en rabat på 75 kr. på dagligvarer, men ikke gider bevæge sig 10 minutter hvis tøj til f.eks. 4425 kr. kan fåes til 4500 kr. i butikken lige ved siden af. Det er irrationelt for 75 kr. er 75 kr. og 10 minutter er 10 minutter.Her er det kontrasteffekten der gør udfaldet. Vi har det vanskeligt med absolutte bedømmelser og vurderer noget i forhold til noget andet.Derfor bør smukke kvinder vælge sine grimme veninder at gå i byen med og selv middelmådige konsulenter blomstrer, når de er sammen med tåber. Mange forretninger opnår en stor del af deres overskud på netop kontrasteffekten. Har du nogensinde stået og har købt en telefon, hvor du også er blevet tilbudt en sikkerhedspakke i tilfælde af at du skulle smadre din skærm? Det har du sikkert, men oftest er en sådan pakke at sidestille med at smide penge ud af vinduet.NB. Tanketorsk, fejlslutninger og selvbedrag er systematiske brud på rationalitet og logisk fornuftig tænkning. ... Vis mereSkjul
Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

Brug din historie konstruktivt

Print Friendly, PDF & Email

Vi fortæller alle en historie om os selv – til os selv og andre. Hvordan er din historie?

Igennem mit arbejde har jeg set alt for mange, som fortæller en negativ historie om sig selv, deres livssituation og muligheder. Og med baggrund i den går rundt og begrænser sig selv og lukker en masse døre, som måske kunne have været rigtig spændende at gå ind ad.

Den historie vi fortæller er helt afgørende for de muligheder vi ser, og ikke mindst for den mentale tilstand vi befinder os i. Ser vi f.eks. os selv som:

> Offer eller overlever?

> Omsorgssvigtet eller tidlig har lært at klare sig selv?


Der er som oftest flere mulige perspektiver på en historie og den ene er ikke nødvendigvis mere rigtig end den anden. Jeg har ofte oplevet, at alt for mange pr. automatik vælger den negative.

Lad os først kaste os ud i udsagnet: Enhver handling tager afsæt i et fokus og i en fortolkning af fortiden, og i en forventning til fremtiden.

I udsagnet er der faktisk fire elementer, som vi har indflydelse på:

> Vores handling – her har vi et valg at træffe. Vi kan vælge at handle på en måde frem for en anden

> Vores fokus – vi bestemmer selv, hvilke dele af vores fortid vi vælger at give energi, mobilisere eller finde frem

> Vores fortolkning – vi har indflydelse på de mulige fortolkninger af hændelser eller den del af vores fortid, som vi henter frem

> Forventningen til fremtiden – hvad vi ser som mulige scenarier og realistiske bud på, hvad der sker og kan ske


Disse fire dele spiller tæt sammen og har gensidig indflydelse på hinanden. Går vi aktivt ind og arbejder med de fire elementer, øger vi mulighederne for, at udnytte vores potentiale som menneske.

For at udsagnet giver mening opfordrer jeg til, at vi forholder os afprøvende og fleksibelt til det som sker omkring os. Dvs. tillader os selv at gennemtænke de påstande og overbevisninger som er med til at danne grundlag for vores handlinger.

Mange har nok en tilbøjelighed til at vælge en temmelig negativ tolkning og så holde fast i den.

Jeg har igennem mit arbejdet oplevet alt for mange som ukritisk har valgt en vinkel på dele af deres liv, som bestemt ikke har været støttende for dem. Tværtimod har de gået rundt – nogle i gennem mange år – og har slået sig selv oven i hovedet med udsagn, som: »Jeg dur ikke til tal«, »Jeg kan ikke finde ud af at være i et forhold«, »Jeg kan bare ikke gøre noget færdigt«, »Jeg dummer mig altid« etc. De lader udsagn som disse styre deres retning i livet, og ender med at være rigtig mavesure og tvære over ikke at få opfyldt deres drømme.

Det er jo ikke sådan, at de ikke har situationer, som kan bekræfte deres udsagn – set fra et perspektiv. Men de tillader heller ikke andre perspektiver.

Jeg har med succes kastet to udsagn op på en tavle og har diskuteret implikationer af at anlægge i forhold til mødet med verden omkring os:

> Der findes ikke fiasko – kun feedback! Anlægger vi dette perspektiv kan vi forholde os mere undersøgende til det som sker. Vi kan med andre ord tage ved lære og bruge det som sker konstruktivt i fremtidige situationer.

> Vi gør altid vores bedste – i den konkrete situation. Min grundholdning er, at intet menneske går ind i en situation uden at gøre sit bedste. Ikke det bedste til enhver tid, men det bedste ud fra de givne omstændigheder. Og jeg forlanger i hvert fald ikke mere af mig selv end, at jeg gør det bedste, jeg kan. Der er ingen grund til at slå os selv oven i hovedet med resultatet af en situation, hvor vi – hvis vi havde sovet mere, spist noget andet, tænkt anderledes, sagt noget andet, husket os selv på – kunne have gjort det bedre. Vi skal bare huske at tage ved lære til næste gang vi står i en lignende situation.

Der er flere mellemregninger i ovenstående, og jeg afholder da også gerne en dag med workshop, hvor du får indsigt i hvad det gør, at vi bruger vores egen historie konstruktivt. Du vil opleve, at der er meget stor forskel på de muligheder, der ligger åbne for os, når vi vælger en historie frem for en anden.

Er alt så bare muligt?
Langt fra. Det handler ikke om at negligere virkeligheden eller den historie, vi hver især har gennemlevet. Tværtimod handler det for mig at se om, at udnytte den historie, vi har levet på bedste vis. Og i den proces undersøge og afprøve de overbevisninger vi har om vores egne muligheder for at se om der er alternativer, der er ligeså rigtige for os. Og igennem nye overbevisninger åbner ny muligheder sig.

Hører du f.eks. til en af de mange, som jeg har mødt, der mener, at de er dårlige til tal? Mange af dem jeg har talt med, har på baggrund af en sådan opfattelse den automatreaktion, at de trækker sig fra sammenhænge, hvor der indgår mange tal. Det kunne være, at de ikke kaster sig ud i budgetter, samtaler med banken, job med et talindhold … etc. Variationerne er mange. Når jeg imidlertid spørger ind, så handler det for en stor dels vedkommende om, at de ikke syntes de var gode til matematik i skolen, og måske ikke klarede sig særligt godt i det fag. Men på spørgsmål om, de f.eks. ikke kan finde ud af, at handle ind og have en ide om, de har råd til det, de har købt i indkøbsvognen? Svarer nærmest alle, at det kan de sagtens. Samtidig kan de fleste også sagtens følge en opskrift eller andet, hvor der indgår størrelser. Hvad betyder det i forhold til overbevisningen? At de måske nok aldrig bliver professorer i matematik eller ingeniør med beregninger som speciale. Men at de måske sagtens kan finde ud af, at bogføre, sende fakturaer eller være i andre sammenhænge, hvor der indgår et element af regnskab.

Kernen er, at vi undersøger og afprøver det, vi tror på, og vi ser den virkelighed, der former vores handlinger.

 

Læs også:

Selektiv opmærksomhed – du opfanger langt fra alt

No Comments

Post A Comment

Klik her og ring til mig nu