Nyheder

12 måneder siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt
Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

Brug din historie konstruktivt

Print Friendly, PDF & Email

Vi fortæller alle en historie om os selv – til os selv og andre. Hvordan er din historie?

Igennem mit arbejde har jeg set alt for mange, som fortæller en negativ historie om sig selv, deres livssituation og muligheder. Og med baggrund i den går rundt og begrænser sig selv og lukker en masse døre, som måske kunne have været rigtig spændende at gå ind ad.

Den historie vi fortæller er helt afgørende for de muligheder vi ser, og ikke mindst for den mentale tilstand vi befinder os i. Ser vi f.eks. os selv som:

> Offer eller overlever?

> Omsorgssvigtet eller tidlig har lært at klare sig selv?


Der er som oftest flere mulige perspektiver på en historie og den ene er ikke nødvendigvis mere rigtig end den anden. Jeg har ofte oplevet, at alt for mange pr. automatik vælger den negative.

Lad os først kaste os ud i udsagnet: Enhver handling tager afsæt i et fokus og i en fortolkning af fortiden, og i en forventning til fremtiden.

I udsagnet er der faktisk fire elementer, som vi har indflydelse på:

> Vores handling – her har vi et valg at træffe. Vi kan vælge at handle på en måde frem for en anden

> Vores fokus – vi bestemmer selv, hvilke dele af vores fortid vi vælger at give energi, mobilisere eller finde frem

> Vores fortolkning – vi har indflydelse på de mulige fortolkninger af hændelser eller den del af vores fortid, som vi henter frem

> Forventningen til fremtiden – hvad vi ser som mulige scenarier og realistiske bud på, hvad der sker og kan ske


Disse fire dele spiller tæt sammen og har gensidig indflydelse på hinanden. Går vi aktivt ind og arbejder med de fire elementer, øger vi mulighederne for, at udnytte vores potentiale som menneske.

For at udsagnet giver mening opfordrer jeg til, at vi forholder os afprøvende og fleksibelt til det som sker omkring os. Dvs. tillader os selv at gennemtænke de påstande og overbevisninger som er med til at danne grundlag for vores handlinger.

Mange har nok en tilbøjelighed til at vælge en temmelig negativ tolkning og så holde fast i den.

Jeg har igennem mit arbejdet oplevet alt for mange som ukritisk har valgt en vinkel på dele af deres liv, som bestemt ikke har været støttende for dem. Tværtimod har de gået rundt – nogle i gennem mange år – og har slået sig selv oven i hovedet med udsagn, som: »Jeg dur ikke til tal«, »Jeg kan ikke finde ud af at være i et forhold«, »Jeg kan bare ikke gøre noget færdigt«, »Jeg dummer mig altid« etc. De lader udsagn som disse styre deres retning i livet, og ender med at være rigtig mavesure og tvære over ikke at få opfyldt deres drømme.

Det er jo ikke sådan, at de ikke har situationer, som kan bekræfte deres udsagn – set fra et perspektiv. Men de tillader heller ikke andre perspektiver.

Jeg har med succes kastet to udsagn op på en tavle og har diskuteret implikationer af at anlægge i forhold til mødet med verden omkring os:

> Der findes ikke fiasko – kun feedback! Anlægger vi dette perspektiv kan vi forholde os mere undersøgende til det som sker. Vi kan med andre ord tage ved lære og bruge det som sker konstruktivt i fremtidige situationer.

> Vi gør altid vores bedste – i den konkrete situation. Min grundholdning er, at intet menneske går ind i en situation uden at gøre sit bedste. Ikke det bedste til enhver tid, men det bedste ud fra de givne omstændigheder. Og jeg forlanger i hvert fald ikke mere af mig selv end, at jeg gør det bedste, jeg kan. Der er ingen grund til at slå os selv oven i hovedet med resultatet af en situation, hvor vi – hvis vi havde sovet mere, spist noget andet, tænkt anderledes, sagt noget andet, husket os selv på – kunne have gjort det bedre. Vi skal bare huske at tage ved lære til næste gang vi står i en lignende situation.

Der er flere mellemregninger i ovenstående, og jeg afholder da også gerne en dag med workshop, hvor du får indsigt i hvad det gør, at vi bruger vores egen historie konstruktivt. Du vil opleve, at der er meget stor forskel på de muligheder, der ligger åbne for os, når vi vælger en historie frem for en anden.

Er alt så bare muligt?
Langt fra. Det handler ikke om at negligere virkeligheden eller den historie, vi hver især har gennemlevet. Tværtimod handler det for mig at se om, at udnytte den historie, vi har levet på bedste vis. Og i den proces undersøge og afprøve de overbevisninger vi har om vores egne muligheder for at se om der er alternativer, der er ligeså rigtige for os. Og igennem nye overbevisninger åbner ny muligheder sig.

Hører du f.eks. til en af de mange, som jeg har mødt, der mener, at de er dårlige til tal? Mange af dem jeg har talt med, har på baggrund af en sådan opfattelse den automatreaktion, at de trækker sig fra sammenhænge, hvor der indgår mange tal. Det kunne være, at de ikke kaster sig ud i budgetter, samtaler med banken, job med et talindhold … etc. Variationerne er mange. Når jeg imidlertid spørger ind, så handler det for en stor dels vedkommende om, at de ikke syntes de var gode til matematik i skolen, og måske ikke klarede sig særligt godt i det fag. Men på spørgsmål om, de f.eks. ikke kan finde ud af, at handle ind og have en ide om, de har råd til det, de har købt i indkøbsvognen? Svarer nærmest alle, at det kan de sagtens. Samtidig kan de fleste også sagtens følge en opskrift eller andet, hvor der indgår størrelser. Hvad betyder det i forhold til overbevisningen? At de måske nok aldrig bliver professorer i matematik eller ingeniør med beregninger som speciale. Men at de måske sagtens kan finde ud af, at bogføre, sende fakturaer eller være i andre sammenhænge, hvor der indgår et element af regnskab.

Kernen er, at vi undersøger og afprøver det, vi tror på, og vi ser den virkelighed, der former vores handlinger.

 

Læs også:

Selektiv opmærksomhed – du opfanger langt fra alt

No Comments

Post A Comment

Klik her og ring til mig nu