Nyheder

Byg dine egne drømme. Ellers vil andre hyre dig til at bygge deres.

Der er naturligvis ikke noget galt med at bygge med på andres drømme, men vi bør også have vores egne.
Om de så handler om at skabe en god familie, opføre os moralsk godt, et rigt fritidsliv, en rolig hverdag, alenetid, gode venner, en karriere, have en god økonomi, være selvstændig, rejse meget etc. Kernen er at vi bør gøre os klart, hvad det er for drømme vi selv har og gøre, hvad der skal til for at realisere dem.
Gør vi ikke det, ender vi let med at være gnavne og mavesure.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre på.
Giv mig styrke til at ændre på de ting jeg kan
og visdom til at se forskellen.

Arbejd i den retning, og jeg er overbevist om at det vil gøre dig godt. Nøglen er visdom, der kommer ud af dannelse og læring.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Alt for mange siger, at de er skabt af de steder de har været og ting de har oplevet. De burde i stedet sige, at de er skabt af den måde de vælger at afslutte tingene på.
Tænk lige en gang over betydningen af dette ændrede mentale perspektiv. Er vi blot et produkt af tilfældigheder eller er vi medskaber?
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

Når jeg hører nogen sukke, at livet er hårdt, fristes jeg til at spørge: sammenlignet med hvad?
Storm P. sagde noget i den retning, og retter derved opmærksomheden mod at vi ofte siger noget der ikke er gennemtænkt eller står for en nærmere prøvelse.
Vores mentale tilstand er i vid udstrækning styret af det vi siger til os selv - om os selv og den situation vi står i. Mange af os kan vinde meget ved at være mere selvkritiske i de negative udsagn vi slynger om os med.
Vi bør meget aktivt gå ind i, hvilke narrativer vi har om os selv og det liv vi lever. Dels har det den virkning, at vi er mere bevidste om, hvad vi aktiverer hos andre. Dels - og vigtigst - at vores narrativ er med til at bestemme hvordan vi har det.
... Vis mereSkjul

Se på Facebook

1 måned siden

BrainAware v/Simon Bendfeldt

BrainAware v/Simon Bendfeldts coverbillede ... Vis mereSkjul

Se på Facebook

 

Seneste artikler

>> artikler

Vi fortæller alle en historie om os selv - til os selv og andre. Hvordan er din historie? Igennem mit arbejde har jeg set alt for mange, som fortæller en negativ historie om sig selv, deres livssituation og muligheder. Og med baggrund i den går rundt og...

Vores hjerne ønsker at være så effektiv som mulig, og bruge så få ressourcer på at tænke som muligt. Derfor vælger den som standard den mest nærliggende tolkning. Neuroplasticitet er nøgleordet her. Igennem min opvækst har jeg mange gange hørt, at hjernen - når den er færdigudviklet...

Der er flere forklaringer på det - set fra et hjerneperspektiv. Men af dem er, at uvished tolkes på samme måde som frygt af hjernen. Og i enhver forandring - tvungen eller ønsket - er der en grad af uvished. I det følgende sætter jeg fokus på hvordan...

Danmark vil miste 5000 arbejdspladser indenfor det næste år. Den økonomiske krise betyder fald i huspriser. Vi vil se flere bank krak i fremtiden. Kina udkonkurrerer danske virksomheder. Slagteriet lukker og 450 står uden arbejde. Afdelingen skal spare penge for at kunne overleve. Mennesker over...

Klik her og ring til mig nu